Podmínky užití | Disney magazín

Podmínky užití

Předtím, než začnete používat tyto webové stránky, pročtěte si následující podmínky. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s těmito Podmínkami užití. Tyto webové stránky nepoužívejte, pokud byste s těmito podmínkami nesouhlasili.

Používání webové stránky

Provozovatel webu dovoluje prohlížet si a stahovat jeho obsah pro soukromé, ne však pro komerční použití. Textový obsah této stránky je chráněn autorskými právy. Jakékoliv nedovolené užívání obsahu této webové stránky může znamenat porušení autorského práva či jiných právních ustanovení. Při porušení těchto podmínek zaniká oprávnění k používání této webové stránky.

Souhlasím se zveřejněním svého jména, e-mailu a webové stránky, ke kterým provozovatel získává přístup odesláním komentáře na portálu Disney magazín. Dávám souhlas pro využití ostatních údajů, které jsou součástí registrace, pro interní potřeby provozovatele portálu, který se zavazuje neposkytnout tyto údaje třetí straně, nevyžaduje-li to platný zákon.

Dále prohlašuji, že jsem srozuměn(a) s tím, že nesu právní odpovědnost za veškeré informační objekty, které v rámci své registrace na tomto portálu uveřejním. Na web je zakázáno vkládat zejména obsah ohrožující výchovu mládeže, pornografické materiály, příspěvky porušující autorská práva, rasistické či jinak urážlivé texty a příspěvky odporující dobrým mravům. Provozovatel má právo takový obsah a účet jeho majitele bez varování smazat.

Ochrana osobních údajů

Disney magazín osobní údaje požaduje pouze při vkládání komentáře ke článku nacházejícím se na webu a v případě konání soutěže. Uživatel vložením komentáře souhlasí s podmínkami užití a zavazuje se, že obsah jeho komentáře nebude rasistický, omezovat práva ostatních diskutujících a vyvaruje se užívání vulgarismů. V opačném případě si Disney magazín vyhrazuje právo obsah komentáře pozměnit, smazat nevhodné části, anebo ho bez předešlého upozornění celý odstranit. Disney magazín má právo uživateli odebrat možnost komentování, nezobrazovat mu názory ostatních uživatelů a zamezit mu v možnosti účastnit se soutěže.

Žádné osobní údaje, které uživatel vloží na Disney magazín, nejsou předávány třetím stranám. V případě, že soutěž na Disney magazínu pořádá partner, uživatele o tom informujeme a vyhrazujeme si právo na sdílení osobních údajů se třetími stranami, přičemž uživatel o tom bude předem informován. Disney magazín svěřené osobní údaje uchovává ve své databázi po dobu neurčitou, každý uživatel má právo obsah vložený na Disney magazín smazat, ale Disney magazín si vyhrazuje právo si zajímavé texty ponechat a případně je užít při produkci obsahu.

Stránky mohou obsahovat informace, které jsou z webu ukládány na pevný disk počítače uživatele („cookies“). Cookies umožňují webu zapamatovat si důležité informace o uživateli, které uživateli ulehčí další používání webu. Regulace použití cookies závisí na uživateli. Zablokuje-li uživatel veškeré použití a ukládání cookies, je možné, že nebude moci využít některé funkce webu.

Správnost informací

Některé z informací publikovaných na webu mohly být provozovatelem převzaty z jiných zdrojů, které provozovatel pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Informace zveřejněné na webu mohou obsahovat nepřesnosti. Každou informaci nalezenou na webu je pro potvrzení správnosti a přesnosti třeba ověřit u provozovatele.

Na webu se mohou nacházet odkazy na informace od třetích subjektů a na internetové stránky či online data třetích subjektů. Provozovatel nenese odpovědnost ve vztahu k těmto informacím, internetovým stránkám ani datům třetích stran a jejich obsahu, ani neposkytuje žádné záruky za materiály, informace a sdělení třetích osob na webu umístěné.

Závěr

Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího oznámení měnit či aktualizovat informace na této webové stránce.

Naposledy aktualizováno: 19. 7. 2016
footerlogo

Publikování nebo další šíření obsahu serveru Disney magazín je bez písemného souhlasu zakázáno.

O nás | Redakce | Podmínky užití | Přidej si nás na iPhone